Ristorante Giovanni

Polední menu - vaříme  úterý až pátek od 11:00 do 13:00.

Il menu di mezzogiorno - cuciniamo  da martedì a venerdì dalle 11:00 alle 13:00.

Objednávejte na: +420777718684