USILUJEME O NEJVYŠŠÍ KVALITU, VYUŽÍVÁME PROTO ITALSKÉ SUROVINY KTERÉ SI SAMI DOVÁŽÍME

CI IMPEGNIAMO PER LA MASSIMA QUALITÀ, UTILIZZIAMO QUINDI INGREDIENTI ITALIANI CHE IMPORTIAMO DIRETTAMENTE.

Od základních surovin jako káva a voda jsme se stali výhradními dovozci i pro víno, olivový olej, zmrzlinové produkty a dokonce používáme i italské mléko. Z těchto prvotřídních ingrediencí vyrábíme nejlepší kávu, dezerty a zmrzlinu ve širokém okolí. Kromě toho, že se věnujeme vlastní kavárně, pomáháme také ostatním kavárnám po celé České republice zvyšovat kvalitu a přinášet kus Itálie i k jejich zákazníkům.

Všechno toto vede a spojuje Rodina Brezinova pod značkou FaBRE.cz

Dalle materie prime più essenziali come il caffè e l'acqua, siamo diventati importatori esclusivi anche di vino, olio d'oliva, prodotti per gelato e persino utilizziamo latte italiano. Da questi ingredienti di prima scelta, prepariamo il miglior caffè, dolci e gelato della zona. Oltre a curare la nostra caffetteria, aiutiamo anche altre caffetterie in tutta la Repubblica Ceca a migliorare la qualità e a portare un tocco d'Italia ai loro clienti.

Tutto questo è guidato e unito dalla Famiglia Brezina sotto il marchio FaBRE.cz.

Všechny produkty osobně vybírám a vy si je můžete zakoupit u nás v kavárně nebo prostřednictvím našeho e-shopu.

Tutti i prodotti sono selezionati personalmente da me e potete acquistarli presso il nostro caffè o tramite il nostro e-shop.